చింతపల్లి బీచ్

చింతపల్లి బీచ్

పర్యాటకులకు కనువిందు చేసే ప్రాంతాల్లో చింతపల్లి బీచ్ ఒకటి. పెద్ద పెద్ద ఇసుక తిన్నెలు, లైట్‌ హౌస్‌, రాళ్ళ గుట్టలు చింతపల్లి బీచ్ లోని ప్రత్యేక ఆకర్షణలు. ఈ బీచ్ పూసపాటిరేగకు 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. అదే దారిలో గోవిందపురం దగ్గర ముక్తిధాం దేవాలయం కూడా పర్యాటక ప్రాంతంగా మారటంతో చింతపల్లి బీచ్ మరింత కళ వచ్చింది. వారాంతాల్లో ఈ బీచ్ పర్యాటకులతో సందడి సందడిగా ఉంటుంది.

Similar Posts

Recent Posts

International

Share it