రాయదుర్గం ఫోర్ట్

రాయదుర్గం ఫోర్ట్

రాయదుర్గం అనే పేరు ఒక మార్టిన్ బిలం పేరుతో ఉంది. అలాంటి వాటిలోని కొన్ని భారతీయ నగరాలలో ఇది ఒకటి. రాయదుర్గం ఫోర్ట్, ఒక ప్రాచీన నిర్మాణం. విజయనగర సామ్రాజ్య చరిత్రలో ఇది గణనీయమైన పాత్ర పోషించింది. దుర్బేధ్యమైన కోటలో అనేక దేవాలయాలున్నాయి. ఈ పుణ్యక్షేత్రాలు నరసింహ స్వామి, హనుమాన్, ప్రసన్న వేంకటేశ్వర,జంబుకేశ్వర, కన్యకాపరమేశ్వరి, ఎల్లమ్మ వంటి ప్రముఖ దేవీ దేవతలకు అంకితం అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఈ కోట ఎక్కువగా శిథిల స్థితిలో ఉంది.అయినా పర్యాటకులు ఈ ప్రాంతాన్ని చూడటానికి వస్తూనే ఉంటారు.

Similar Posts

Share it